Gebitsbehandeling

Het paard behoort tot de hypsodonten, wat inhoudt dat het gebit van een paard na het wisselen van het veulen- of melkgebit minimaal nog 15 jaar lang uitgroeit. Als gevolg hiervan is het paardengebit met de tijd aan verandering onderhevig. Een regelmatig gehoorde klacht is het maken van proppen of knoeien met eten, als ook wel problemen in de aanleuning tijdens het rijden.


De praktijk beschikt over degelijke elektrische apparatuur en speciaal handinstrumentarium om het paardengebit zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen.Regelmatige gebitscontrolecontrole

Het is belangrijk dat het gebit van een paard met regelmaat gecontroleerd wordt op afwijkingen. Zodat deze bijgewerkt kan worden en zo een optimaal mogelijk functioneren van het paardengebit behouden blijft. Dit is zowel voor de opname, als het goed kunnen verteren van voedsel van groot belang. Tevens ook het voorkomen van rijtechnische problemen in de aanleuning.

 

Gebitsbehandeling onder verdoving

Een gebitsbehandeling wordt gedaan onder een lichte verdoving. Naast het feit dat dit sneller en efficiënter werkt, is het voor het paard minder stressvol en minder belastend voor het kaakgewricht.