Werkwijze

Werktijden

Mijn werktijden zijn tot op zekere hoogte flexibel. Nadat er via de website of telefonisch contact met mij is gezocht, zal er in overleg een afspraak gemaakt worden.

 

Betaling

Behandelingen gelieve te pinnen of contant af te rekenen. Betaling via factuur is mogelijk in overleg.

 

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten en behandelingen van Paardenarts Marijn van Kralingen zijn de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008. Klik hier om deze te downloaden.